Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

premonition
18:07
I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś i które stało się dla mnie od razu takim od pierwszych słów jakie zamieniliśmy, i od pierwszego dotknięcia Ciebie...

Jeremi Przybora
— ♥
Reposted bycomiendoliricarickympmodalnaretro-girlzielonomontepovideo

June 04 2017

premonition
15:03
premonition
15:03
premonition
15:02
premonition
15:02
premonition
15:02
premonition
15:01

May 30 2017

premonition
16:12
“Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.”

— Charles Bukowski
Reposted bybukazlaEmmarettamartullaBucefalleniwieecSkydelannebthatcudokunyaakopatynaagatojaainspirationspozakontrolabansheinalcanzablenaturalgingeralliwantisyouFuckyoubitchpetitdaisypareidoliepiehusDontKillMespongebobSkydelan

May 01 2017

premonition
20:50
ciebie
i więcej grzechów 
pamiętam. 


March 25 2017

premonition
23:50

Czasami milczenie jest bardziej wymowne niż wszystkie słowa świata. Czasami moja milczenie mówi: "Nie wiem, jak z Tobą rozmawiać. Nie wiem, co sobie myślisz. Mów do mnie. Powtórz mi wszystko, co kiedykolwiek powiedziałeś. Wszystkie słowa. Zacznij od pierwszego". Zastanawiam się co mówi jego milczenie.

— Colleen Hoover /allisfulloflove

March 04 2017

premonition
12:41
Tyleśmy wspólnie wznieśli modlitw - rozeszliśmy się bez melodii.

March 01 2017

premonition
19:31
Play fullscreen
You should have known. ♥

February 23 2017

20:36
The prettier the garden, the dirtier the hands of the gardener.
B. E. Barnes, Put in work. Tend yourself. (via wnq-writers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOnly2you Only2you
premonition
18:02
“Have some fire. Be unstoppable. Be a force of nature. Be better than anyone here, and don’t give a damn what anyone thinks.
— Cristina Yang ♥ ♥ ♥
Reposted fromkaman kaman viagreys-anatomy greys-anatomy
premonition
17:44
premonition
17:42
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagreenhazel greenhazel
premonition
17:39
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viagejowygej gejowygej
premonition
17:35
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalliwantisyou alliwantisyou
premonition
17:30
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem

February 18 2017

premonition
13:48
A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają. 
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl